سخن سردبیر

همه مطالب

فتوای ابن تیمیه؛ در دار الاسلام و برداشت اشتباه تکفیریها

فتوای ابن تیمیه؛ در دار الاسلام و برداشت اشتباه تکفیریها

بسیاری از گروه های متعصب و فرقه گرا [برای تخریب و قتل] به فتوای ابن تیمیه درباره مردم ماردین تمسک کرده و سند تخریب اماکن و قتل انسانها به نام اسلام را همین فتوا دانسته اند.

بیشتر . . .

مبانی جهاد

همه مطالب

فتوای ابن تیمه و عمل افراط گرایان

فتوای ابن تیمه و عمل افراط گرایان

ماردین منطقه ای در جنوب ترکیه است که ابن تیمیه در آن متولد شده است. بعد از حمله تاتار به این منطقه، ابن تیمه و خانواده اش از آن خارج شدند. و تاتار بر آن منطقه چیره گشتند. اهل ماردین ...

بیشتر . . .

الجهاد علی بصیره

الجهاد علی بصیره

جنگ در اسلام راه نهایی و از سر ناچاری است نه یک عمل اختیاری، به این معنی که بتوان از راه دیگر به رفع مشکل اقدام کرد اما مسلمانان مجاز به انتخاب راه جنگ باشند. کسی که با زورگویی متکبرانه ...

بیشتر . . .

رد بر داعش در مورد اسیر کردن زنان

رد بر داعش در مورد اسیر کردن زنان

اسلام هرگز به برده داری فرمان نمی دهد و هیچ نصی بر این امر وارد نشده است. بلکه وحی، زمانی نازل شد که نظام برده داری بر جهان حاکم بود. و در تمام مناطق جهان برده داری امر رایجی بود. ...

بیشتر . . .

حکم اعدام با سوزندان و آتش زدن در اسلام

حکم اعدام با سوزندان و آتش زدن در اسلام

بعد از آتش زدن خلبان اردنی توسط داعش و انتشار تصاویر تکان دهنده آن در جهان، عکس العملهای متفاوتی از سوی افراد و گروه های مختلف نشان داده شد. آنچه بیش از همه جلب توجه می کرد این بود که ...

بیشتر . . .

جهاد ابتدایی و بحث اسارت و بردگی در اسلام

جهاد ابتدایی و بحث اسارت و بردگی در اسلام

ما در عصر پیامبر و سیره ایشان چیزی به نام جهاد ابتدایی نمی بینیم. شیخ طوسی در کتاب خلاف اصلا به بحث جهاد نپرداخته است. اگر مسلمانان به صورت یک جانبه بردگان و اسیران را آزاد می کردند، سبب ذلت ...

بیشتر . . .

پاسخ مفتی اعظم مصر به معنی و شرایط جهاد در اسلام

پاسخ مفتی اعظم مصر به معنی و شرایط جهاد در اسلام

جنگ فقط با هدف دفع دشمنان جایز است؛ پس نسبت به کسانی که با ما نمی جنگند نباید هیچ گونه تعرض و اذیتی صورت بگیرد چه برسد به کشتن چنین افرادی. آنها شهروندان غیر نظامی هستند. قتل اینها از گناهان ...

بیشتر . . .

بمبگذاری و انفجارهای انتحاری در اسلام

بمبگذاری و انفجارهای انتحاری در اسلام

عملیات بمب گذاری حرام شرعی است و تفاوتی نمی کند که این انفجارها در کشورهای اسلامی رخ دهد یا در غیر آن؛ در هر صورت این اعمال مخالف دین اسلام است که بر حفظ جان و مال انسانها فرمان داده ...

بیشتر . . .

ظاهرة البلطجة     (قلدری و گردنکشی)

ظاهرة البلطجة (قلدری و گردنکشی)

بلطجه به معنی قلدری است وبه عبارت دیگر به معنای استفاده از خشونت و اعمال زور برای ارعاب مردم یا گرفتن اموال آنها است. این یک گناه بزرگ است و گسترش آن، امنیت و ثباتی که شریعت اسلامی در این ...

بیشتر . . .

بررسی جهاد و آیه سیف

بررسی جهاد و آیه سیف

ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﻬﺎﺩ، ﺍﻓﺮﺍﻁ ﻭ ﺗﻔﺮﯾﻂ ﻭ ﺣﺪ ﻭﺳﻂ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﻣﻮﺿﻊ ﯾﮏ ﮔﺮﻭﻩ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﺪ ﺟﻬﺎﺩ ﺭﺍ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﻭ ﺭﻭﺡ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻤﯿﺮﺍﻧﺪ ﺗﺎ ﺍﻣﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺵ، ﺍﺯ ﺩﯾنش، سرزمینش ﻭ ...

بیشتر . . .

احکام جهاد

احکام جهاد

در زمان حضرت رسول (ص) یهود هم در مدینه بود . تا جایی که برای حفظ اجتماع مسلمانان با یهود هم پیمان بستند.

بیشتر . . .

پیامدهای تکفیر

همه مطالب

گروه های تروریستی فعال در افغانستان

گروه های تروریستی فعال در افغانستان

بر اساس گزارش سازمان ملل، بین ۷۵۰۰ تا ۷۶۰۰ تن از جنگجویان خارجی با دولت افغانستان می جنگند، ولی اداره کننده و طراح حملات، پاکستان است. منشأ این جنگ ها پول عربستان و کشورهای اطراف خلیج فارس است. پنجابی ها ...

بیشتر . . .

کشتن مسلمانان

کشتن مسلمانان

مسلمانان را می کشند

بیشتر . . .

تخریب سوریه

تخریب سوریه

سوریه کشوری است که در ساحل مدیترانه می باشد و قلب ارتباط منطقه غرب آسیا با اروپا هست اینها بهترین کشورها بودند.

بیشتر . . .

انحراف جهادگران

انحراف جهادگران

پس از اشغال افغانستان توسط شوروی برنامه ریزی شد که برای مبارزه از روح جهادی جوانان منطقه استفاده شود اما بر اثر نبود رهبری آگاه سرانجام تلاش پیکار گران جور دیگری شد .

بیشتر . . .

اعتماد به دشمن

اعتماد به دشمن

سوریه کشوری امن و آرام و مردمانی سخت کوش داشت که تلاش می کردن تا کشوری آباد و زندگی خوبی داشته باشند ، نقشه شوم برای برهم زدن آرامش و آسایش مردم سوریه طراحی شد. تمام اقوام و مذاهب به ...

بیشتر . . .

نتیجه جهاد تکفیری در سوریه

نتیجه جهاد تکفیری در سوریه

آخوند یزدانی : قیاس سوریه در زمانی که ما رفتیم دیدیم با اکنون که داعش و تکفیریها بر آن مسلط شدند. یک نسل کشی تمام می باشد.

بیشتر . . .

معرفی تروریست ها از زبان پیامبر اکرم (ص)

معرفی تروریست ها از زبان پیامبر اکرم (ص)

داعش کاری کرده که امروزه بسیاری از مردم به القاعده به عنوان یک گروه معتدل نگاه می کنند. ما امروز با یک بیماری خاصی در گیر هستیم که هنگام تعامل با نص کتاب و سنت ظاهر گرا هستند.

بیشتر . . .

راهکارهای مقابله

همه مطالب

معرفی داعش و بررسی نظرات و دیدگاهها و عملکردشان

معرفی داعش و بررسی نظرات و دیدگاهها و عملکردشان

در اروپا و غرب دعوت اسلامی خیلی خوب در میان اقشار مختلف نفوذ پیدا کرده و پیوسته در حال رشد و ترقی بوده است؛ اما قدرت‌های غربی به خوبی از عملکرد زشت و کریه داعش برای نابودی و یا کاهش ...

بیشتر . . .

سلفیه جهادی؛ ایدئولوژی یا مذهب

سلفیه جهادی؛ ایدئولوژی یا مذهب

رهبران سازمان های جهادی سلفی به نحوی منافقانه درباره مزایای شهادت موعظه می کنند. اما خودشان به ندرت یا بهتر بگوییم هیچ وقت عملیات انتحاری انجام نمی دهند، یا عزیزانشان را به چنین عملیاتی اعزام نمی کنند.

بیشتر . . .

موضع علمای اهل تسنن دربرابر حملات کور و ترور

موضع علمای اهل تسنن دربرابر حملات کور و ترور

پرسشی که از گروه های به اصطلاح جهادی تکفیری مطرح میشود، این است که آن اسلامی که شما برای آن می جنگید کدام اسلام است؟ و این چگونه اسلامی است که هزاران عالم و مفتی مسلمان در کشورهای اسلامی با ...

بیشتر . . .

آمریکا سرمنشأ تروریسم

آمریکا سرمنشأ تروریسم

مقابله با تروریسم تکفیری نه از راه برخورد نظامی، بلکه با ارائه جایگزینی برای مدل‌های عرضه‌شده فعلی از اسلام، و از طریق بازپروری اعضای آن گروه‌ها میسر می‌شود.

بیشتر . . .

شکست تروریسم بدون حمله به ایدئولوژی وهابیت ناممکن است

شکست تروریسم بدون حمله به ایدئولوژی وهابیت ناممکن است

در زمان جنگ سرد، سیاست خارجی آمریکا توسط ایدئولوژی هدایت می‌شد و واشنگتن تصور می‌کرد می‌تواند اسلام افراطی را به عنوان عاملی علیه کمونیسم و شوروی به‌کار بگیرد. بنابراین عربستان سعودی متحدی علیه کمونیست‌ها به حساب می‌آمد. کتاب اخیر کریستوفر ...

بیشتر . . .

کتابشناسی

همه مطالب

ال‍ج‍ه‍اد ف‍ی‌ الاس‍لام‌ ؛ ک‍ی‍ف‌ ن‍ف‍ه‍م‍ه‌؟ و ک‍ی‍ف‌ ن‍م‍ارس‍ه‌؟

ال‍ج‍ه‍اد ف‍ی‌ الاس‍لام‌ ؛ ک‍ی‍ف‌ ن‍ف‍ه‍م‍ه‌؟ و ک‍ی‍ف‌ ن‍م‍ارس‍ه‌؟

بررسی مفهوم جهاد و تقسیمات وشرایط آن می پردازد. همچنین به شبهات و سوالات پیرامون برخی روایات جهاد در زمان پیامبر اکرم ص نیز پاسخ می دهد.

بیشتر . . .

الجهاد فی الماثور عن اهل السنه و الامامیه

الجهاد فی الماثور عن اهل السنه و الامامیه

مهمترین عناوین مطرح شده در این کتاب عبارتند از: فضل جهاد، فضل مجاهدان و جنگجویان، فضل شهادت و شهید، وجوب جهاد و حکمت آن، فضل سواران جنگی اسلامی، اقسام جهاد و احکام جهاد.

بیشتر . . .

الفریضه الغائبه جذور و حوارات دراسات و نصوص

الفریضه الغائبه جذور و حوارات دراسات و نصوص

عبدالسلام فرج معتقد است حاکمان کشورهای مسلمان شرع را تغییر داده و احکامش را تعطیل کرده اند. بنابراین از اسلام برگشته و کافرند. وی بعد از جاری کردن حکم ارتداد بر مسلمانان آنها را عدو قریب دانسته و جنگ با ...

بیشتر . . .

القاعده التنظیم السری

القاعده التنظیم السری

در حقیقت این کتاب تاریخچه ای از فعالیت ها و جنایات القاعده در سطح جهان را بازگو می کند. در این کتاب از جریان «القاعده فی بلاد الرافدین» نام برده شده است و به بررسی شخصیت ابو مصعب زرقاوی نیز ...

بیشتر . . .

تکمله ای بر «کتابشناسی جهاد» نوشته عبدالجبار رفاعی

تکمله ای بر «کتابشناسی جهاد» نوشته عبدالجبار رفاعی

آشنایی محققان با منابع جهاد، پرهیز از انجام تحقیق های تکراری و غنی تر شدن نگارش های آینده می باشد.

بیشتر . . .

درسهایی از نظام دفاعی اسلام

درسهایی از نظام دفاعی اسلام

همانگونه که از نام کتاب بر می آید؛ این کتاب مباحث جهاد را به صورت درسنامه در چهل درس به مخاطبان عرضه می کند.

بیشتر . . .

فقه الجهاد فی الاسلام

فقه الجهاد فی الاسلام

مهمترین مباحث کتاب فقه الجهاد، کیفیت جهاد، اسرای جنگی، غنائم جنگی و تعامل با اهل ذمه و جنگ با اهل بغی است.

بیشتر . . .

مبانی فقهی جهاد

مبانی فقهی جهاد

بحث فقهی به بهانه هجوم نیروهای آمریکایی و متحدانش به سرزمین‌های اسلامی، مانند افغانستان و عراق نگاشته شده و اهمیت این فریضه عقلی و شرعی را تشریح نموده است

بیشتر . . .

نقد مبانی سلفیه جهادی

نقد مبانی سلفیه جهادی

نمی توان آیات دال بر قتال را بدون توجه به قیود آن مورد استفاده قرار داد. اشکال تکفیری ها در این است که گزینشی و بدون توجه به آیات دیگر به آیات قتال و جهاد مراجعه می کنند و قیود ...

بیشتر . . .

عدو قریب و بعید

عدو قریب و بعید

از نظر اسلام، مقابله با دشمن، ضروری و انکار ناپذیر است، اما اشتباه در تشخیص دشمن آسیب‌های جبران‌ناپذیری بر پیکر اسلام و جامعه اسلامی وارد می‌کند و نیز موجب غفلت از خطر دشمن واقعی می‌شود. یکی از خطاهای فکری گروه‌های ...

بیشتر . . .