0

معرفی داعش و بررسی نظرات و دیدگاهها و عملکردشان

در اروپا و غرب دعوت اسلامی خیلی خوب در میان اقشار مختلف نفوذ پیدا کرده و پیوسته در حال رشد و ترقی بوده است؛ اما قدرت‌های غربی به خوبی از عملکرد زشت و کریه داعش برای نابودی و یا کاهش روند رو به پیشرفت دعوت اسلامی در غرب سوء استفاده می‌کنند. با این عملکرد داعش جنگ رسانه‌ای اسلام ستیزی را در جهان به راه انداخته‌اند.

ادامه ...
0

موضع علمای اهل تسنن دربرابر حملات کور و ترور

پرسشی که از گروه های به اصطلاح جهادی تکفیری مطرح میشود، این است که آن اسلامی که شما برای آن می جنگید کدام اسلام است؟ و این چگونه اسلامی است که هزاران عالم و مفتی مسلمان در کشورهای اسلامی با آن مخالف هستند؟

ادامه ...
0

شکست تروریسم بدون حمله به ایدئولوژی وهابیت ناممکن است

در زمان جنگ سرد، سیاست خارجی آمریکا توسط ایدئولوژی هدایت می‌شد و واشنگتن تصور می‌کرد می‌تواند اسلام افراطی را به عنوان عاملی علیه کمونیسم و شوروی به‌کار بگیرد. بنابراین عربستان سعودی متحدی علیه کمونیست‌ها به حساب می‌آمد. کتاب اخیر کریستوفر دیویدسون به نام «جنگ‌های درسایه» نیز درباره چگونگی تلاش رهبران آمریکا برای بهره‌گیری از نیروهای مذهبی بنیادگرا به‌منظور سرکوب ملی‌گرایی عربی و دستیابی ادامه‌دار به منابع طبیعی، مباحثی را مطرح می‌کند که برخی از آنان صحیح هستند.

ادامه ...