0

تکفیر از دیدگاه قرآن

دین اسلام پیام آور صلح و آشتی است. این دین ظهور پیدا کرد تا مردم را از تاریکی‌های جهالت و نادانی به نور ایمان رهنمون سازد. خداوند متعال برای متمایز ساختن کافر از مسلمان نشانه‌های ظاهری، که همان گفتن شهادتین (2) است، در نظر گرفته تا هر کسی که به آنها اقرار کند، مسلمان و هرکسی که منکر آنها شود کافر است.

ادامه ...
0

اقوال فقها، مفسرین ومحدثین اهل سنت در باره تکفیر

علمای مسلمان، سنگینیِ هزینه تکفیر مسلمان را درک کرده اند. پس اجماع کرده اند که جز با دلیل قاطع تکفیر جایز و قابل دفاع نیست؛ زیرا شهادت به کفر برای انسان موحد از بزرگترین دروغ ها، ستم ها و تهمت ها است.

ادامه ...
0

تکفیر در آیات و روایات

به اجماع مسلمانان، اهل قبله را نمى ‏توان كافر شمرد و خون، مال و ناموس آنان را مباح دانست. به‏جز خوارج و وهابيان كه در نظريه و عمل، روش تكفير را برگزيده‏ اند، هيچ يك از مذاهب اسلامى، مذاهب ديگر را به كفر متهم نمى ‏كنند.

ادامه ...
0

حرمت تكفير اهل قبله در انديشه علماى اسلام

تكفير اهل قبله عملى نازيبا و متضاد با موازين شرعى است و كشتار مسلمانان، تخريبِ حرث و نسل، بلاد و معابد و مساجد به بهانه جهاد اسلامى، كارى است شيطانى كه تمام سود آن عايد رژيم اشغالگر و ضرر آن بر امت اسلامى مى ‏شود.

ادامه ...
0

فتنه تكفير

فتنه تكفير يكی از دردناك ترين مصائب جهان اسلام است. سال هاست كه عده ای به نام اسلام، خون مسلمانان زيادی را می ريزند و موجی از هراس و وحشت از اسلام را در دل های غير مسلمان به وجود آورده اند. پديده تكفير بايد در چند مرحله مورد بررسی قرار بگيرد.

ادامه ...
0

کفردر مقابل ایمان یا اسلام

با نگاهی به متون روایی به احادیثی برخورد می‎کنیم که صرف گفتن شهادتین را کافی در اسلام فرد می داند. از این رو علمای اسلام متفطن این موضوع شده‎اند که در دین اسلام به راحتی نمی‎توان کسی را متهم به کفر کرد و از طرف دیگر روایات زیادی وارد شده است که از نسبت کفر دادن به مسلمانان نهی می کند.

ادامه ...
0

مبانی اعتقادی جریانهای تکفیری و مقایسه آن با آراء دیگر مذاهب

با مطالعه قرآن کریم و روایات نبی گرامی اسلام پی می‌بریم که تکفیر مسلمانان، مخالف آیات قرآن کریم، روایت نبوی، سیره پیامبر اکرم و صحابه و نظریات علمای اسلام می‌باشد و هیچ مدرک عقلی و شرعی ندارد و نباید به راحتی مسلمانان را تکفیر و با آبروی آنان بازی کرد.

ادامه ...