0

پیامد تلخ اقدامات تروریستی تکفیری اسلام هراسی است.

جنایت های گروه های تکفیری، زخمی عمیق ودردناکی را بر پیکره مقدس اسلام وامت وارد کرده است. در دهه های اخیر مصیبت های سنگینی مانند کشتار، آوارگی، پناهنده شدن مسلمانان به کشورهای غیر اسلامی، تخریب وچپاول اموال مسلمین، تخریب اماکن مقدسه من جمله مساجد وتاسیسات عامل المنفعه، کارخانه‌جات ودانشگاه ها بخش کوچکی از این مصیبت های تکفیری ها بوده است.

ادامه ...