درسهایی از نظام دفاعی اسلام

درسهایی از نظام دفاعی اسلام

همانگونه که از نام کتاب بر می آید؛ این کتاب مباحث جهاد را به صورت درسنامه در چهل درس به مخاطبان عرضه می کند.

ناشر: عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران

چاپ: دفتر نشر فرهنگ

پاییز 1363

صفحات: 277

برخی از مهمترین موضوعات این کتاب عبارتند از:

تعریف، اهداف و اقسام جهاد(ابتدایی و آزادی بخش).

با چه کسانی باید جنگید؟

صفات رزمنده واقعی و فرماندهان جنگی چیست؟

 اهمیت صلح و مراعات اصول اخلاق در جنگ

عوامل موثر در پیروزی

مرور برخی از غزوات پیامبر اکرم ص

سرنوشت اسرای جنگی و رفتار با اسیران پس از پایان جنگ.

آخرین مبحث کتاب و یا به عبارت دیگر چهلمین درس، به جهاد با نفس اختصاص یافته است.