فقه الجهاد فی الاسلام

فقه الجهاد فی الاسلام

مهمترین مباحث کتاب فقه الجهاد، کیفیت جهاد، اسرای جنگی، غنائم جنگی و تعامل با اهل ذمه و جنگ با اهل بغی است.

نویسنده: آیت الله الشیخ عفیف النابلسی

ناشر : دار المحجه البیضاء – بیروت

چاپ اول ( 1432 ه ق )

صفحات: 389

شیخ علامه «عفیف النابلسی» خطیب جمعه شهر صیدا در جنوب لبنان است. ایشان دارای مواضع ضد استکباری، ضد تروریستی و حامی جبهه مقاومت در فلسطین، سوریه و لبنان است.

وی در خطبه های نماز جمعه شهر صیدا در تاریخ 26 دیماه 1393 نسبت به سیاست های امریکا چنین می گوید: «سیاست آمریکا و همپیمانانش کشاندن منطقه به یک جنگ فرسایشی و تبدیل آن به سرزمین سوخته است و تروریسم تکفیری به اهرمی برای اهانت و اعمال فشار بر مسلمانان و رفتارهای نژاد پرستانه با آنها مبدل شده است»

علامه شیخ عفیف النابلسی در ابتدای «فقه الجهاد فی الاسلام» کتاب خود را به سید حسن نصرالله هدیه می کند. کتاب مذکور در سه عنوان  کتاب الجهاد، کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و کتاب جهاد النفس مطالب ارزشمندی به خواننده ارائه می دهد.

مهمترین مباحث کتاب فقه الجهاد، کیفیت جهاد، اسرای جنگی، غنائم جنگی و تعامل با اهل ذمه و جنگ با اهل بغی است. در کتاب الامر بالمعروف والنهی عن المنکر به شرایط و مراتب امر به معروف و نهی از منکر و احکام حسبه می پردازد. نویسنده کتاب در حدود 100 صفحه از کتاب را به بحث جهاد با نفس اختصاص می دهد. و در نهایت، مباحث پایانی کتاب را ابوابی درباره فعل معروف و مصادیق آن تشکیل می دهد.