مبانی فقهی جهاد

مبانی فقهی جهاد

بحث فقهی به بهانه هجوم نیروهای آمریکایی و متحدانش به سرزمین‌های اسلامی، مانند افغانستان و عراق نگاشته شده و اهمیت این فریضه عقلی و شرعی را تشریح نموده است

نویسنده : سید جواد ورعی

ناشر:  بوستان کتاب قم  

چاپ اول 1388

صفحات: 235

با توجه به اینکه در اسلام دو نوع جهاد، با عنوان ابتدایی و دفاعی وجود دارد و هر کدام حدود و ضوابط خاص خود را دارد، نگارنده به مناسبت‌های مختلف و به تناسب شرایط گوناگون به کاوش و پژوهش در باب این عبادت بزرگ پرداخته است.

نخستین بخش کتاب با عنوان «مبانی فقهی جهاد ابتدایی» اقسام جهاد ابتدایی را در قرآن کریم پی‌گیری نموده و احکام مربوط به هر قسم را با استناد به قرآن و عترت، تجزیه و تحلیل کرده است.

بخش دوم به «جهاد ابتدایی در عصر غیبت» اختصاص دارد

سومین بخش این کتاب، عهده‌دار تبیین«مبانی فقهی دفاع از سرزمین‌های اسلامی» است. این بحث فقهی به بهانه هجوم نیروهای آمریکایی و متحدانش به سرزمین‌های اسلامی، مانند افغانستان و عراق نگاشته شده و اهمیت این فریضه عقلی و شرعی را تشریح نموده است.

چهارمین بخش «مبانی فقهی عملیات شهادت طلبانه» را بیان می‌کند. این مبحث به مناسبت  روی آوردن ملت مظلوم و ستمدیده فلسطین برای دفاع از سرزمین‌های خود در برابر اشغال‌گران صهیونیستی به این نوع دفاع است.  این بخش از کتاب در جهت تعیین حدود و ضوابط این نوع از دفاع به رشته تحریر درآمده است.

گروه مخاطب این کتاب طلاب،دانشجویان، پژوهشگران و اساتید حوزه و دانشگاه هستند.