نقد مبانی سلفیه جهادی

نقد مبانی سلفیه جهادی

نمی توان آیات دال بر قتال را بدون توجه به قیود آن مورد استفاده قرار داد. اشکال تکفیری ها در این است که گزینشی و بدون توجه به آیات دیگر به آیات قتال و جهاد مراجعه می کنند و قیود آن را در نظر نمی گیرند

 

 

نویسنده: روح الله حیاتی مقدم؛ زیر نظر دکتر مهدی فرمانیان

ناشر: رهپویان اندیشه

مکان نشر: قم

سال نشر: 1396

تعداد صفحات: 84 صفحه

کتابچه (برداشتهای نادرست سلفیه جهادی از آیات جهاد) از سلسله کتاب های نقد تفکرات سلفیه جهادی، کاری از  موسسه مطالعات بنیان دینی است.

نویسنده در این کتاب آیاتی که مورد سوء استفاده سلفیه جهادی قرار گرفته است را بررسی و ادعای تکفیری ها را نقد کرده و اثبات می کند که جهاد در قرآن تنها به معنای قتال نیست بلکه مطلق تلاش انسان مومن در جهت اعتلای اسلام و برافراشته شدن پرچم توحید است. همچنین مسلمانان، طرف مقابل جهاد نیستند بلکه کفار و مشرکین مهاجم و مانع از ابلاغ پیام وحی و اجرای حدود الهی، طرف مقابل جهاد هستند.

بر این اساس نمی توان آیات دال بر قتال را بدون توجه به قیود آن مورد استفاده قرار داد. اشکال تکفیری ها در این است که گزینشی و بدون توجه به آیات دیگر به آیات قتال و جهاد مراجعه می کنند و قیود آن را در نظر نمی گیرند.

مهمترین فصول کتاب

  1. جهاد از منظر لغویان و قرآن.
  2. برداشت سلفیه جهادی از معنای جهاد.
  3. تعریف بزرگان و فقهای فریقین از جهاد.
  4. رابطه جهاد و قتال.
  5. بررسی مسئله قتال در قرآن
  6. بررسی آیات سیف و ذبح.
  7. بررسی حکم قتال علیه مسلمانان.
  8. بررسی مسأله صلح با کفاری که اهل صلح‌اند.
  9. وجوب جهاد علیه کفار و مشرکان متجاوز و مانعان نشر دین.